prototype

prototype là gì? Ý nghĩa của từ prototype mẫu tử, mẫu đầu

  • prototype là gì ?

  • Ý nghĩa của từ prototype là gì ?
  • prototype là gì trong toán học ?
  • prototype dịch
  • prototype dictionary
  • prototype là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ prototype trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ prototype trong toán học
  • prototype tiếng việt là gì ?
  • What is prototype in english ?