proportional

proportional là gì? Ý nghĩa của từ proportional (thuộc) tỷ lệ // thành phần tỷ lệ

  • proportional là gì ?

  • Ý nghĩa của từ proportional là gì ?
  • proportional là gì trong toán học ?
  • proportional dịch
  • proportional dictionary
  • proportional là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ proportional trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ proportional trong toán học
  • proportional tiếng việt là gì ?
  • What is proportional in english ?