proportional control

proportional control là gì? Ý nghĩa của từ proportional control điều chỉnh tỷ lệ

  • proportional control là gì ?

  • Ý nghĩa của từ proportional control là gì ?
  • proportional control là gì trong toán học ?
  • proportional control dịch
  • proportional control dictionary
  • proportional control là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ proportional control trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ proportional control trong toán học
  • proportional control tiếng việt là gì ?
  • What is proportional control in english ?