propagation function

propagation function là gì? Ý nghĩa của từ propagation function hàm truyền

  • propagation function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ propagation function là gì ?
  • propagation function là gì trong toán học ?
  • propagation function dịch
  • propagation function dictionary
  • propagation function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ propagation function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ propagation function trong toán học
  • propagation function tiếng việt là gì ?
  • What is propagation function in english ?