proof

proof là gì? Ý nghĩa của từ proof (phép) chứng minh

  • proof là gì ?

  • Ý nghĩa của từ proof là gì ?
  • proof là gì trong toán học ?
  • proof dịch
  • proof dictionary
  • proof là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ proof trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ proof trong toán học
  • proof tiếng việt là gì ?
  • What is proof in english ?