prolate spheroid

prolate spheroid là gì? Ý nghĩa của từ prolate spheroid phỏng cầu thuôn (elipxoit toàn xoay)

  • prolate spheroid là gì ?

  • Ý nghĩa của từ prolate spheroid là gì ?
  • prolate spheroid là gì trong toán học ?
  • prolate spheroid dịch
  • prolate spheroid dictionary
  • prolate spheroid là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ prolate spheroid trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ prolate spheroid trong toán học
  • prolate spheroid tiếng việt là gì ?
  • What is prolate spheroid in english ?