projectivity

projectivity là gì? Ý nghĩa của từ projectivity phép xạ ảnh

  • projectivity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ projectivity là gì ?
  • projectivity là gì trong toán học ?
  • projectivity dịch
  • projectivity dictionary
  • projectivity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ projectivity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ projectivity trong toán học
  • projectivity tiếng việt là gì ?
  • What is projectivity in english ?