prognosis

prognosis là gì? Ý nghĩa của từ prognosis dự báo, tiên đoán

  • prognosis là gì ?

  • Ý nghĩa của từ prognosis là gì ?
  • prognosis là gì trong toán học ?
  • prognosis dịch
  • prognosis dictionary
  • prognosis là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ prognosis trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ prognosis trong toán học
  • prognosis tiếng việt là gì ?
  • What is prognosis in english ?