principal section

principal section là gì? Ý nghĩa của từ principal section tiết diện chính

  • principal section là gì ?

  • Ý nghĩa của từ principal section là gì ?
  • principal section là gì trong toán học ?
  • principal section dịch
  • principal section dictionary
  • principal section là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ principal section trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ principal section trong toán học
  • principal section tiếng việt là gì ?
  • What is principal section in english ?