principal diagonal

principal diagonal là gì? Ý nghĩa của từ principal diagonal đường chéo chính

  • principal diagonal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ principal diagonal là gì ?
  • principal diagonal là gì trong toán học ?
  • principal diagonal dịch
  • principal diagonal dictionary
  • principal diagonal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ principal diagonal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ principal diagonal trong toán học
  • principal diagonal tiếng việt là gì ?
  • What is principal diagonal in english ?