primary ideal

primary ideal là gì? Ý nghĩa của từ primary ideal iđêan nguyên sơ

  • primary ideal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ primary ideal là gì ?
  • primary ideal là gì trong toán học ?
  • primary ideal dịch
  • primary ideal dictionary
  • primary ideal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ primary ideal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ primary ideal trong toán học
  • primary ideal tiếng việt là gì ?
  • What is primary ideal in english ?