presume

presume là gì? Ý nghĩa của từ presume giả sử, giả định

  • presume là gì ?

  • Ý nghĩa của từ presume là gì ?
  • presume là gì trong toán học ?
  • presume dịch
  • presume dictionary
  • presume là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ presume trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ presume trong toán học
  • presume tiếng việt là gì ?
  • What is presume in english ?