pressure distrribution

pressure distrribution là gì? Ý nghĩa của từ pressure distrribution phân phối áp suất

  • pressure distrribution là gì ?

  • Ý nghĩa của từ pressure distrribution là gì ?
  • pressure distrribution là gì trong toán học ?
  • pressure distrribution dịch
  • pressure distrribution dictionary
  • pressure distrribution là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ pressure distrribution trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ pressure distrribution trong toán học
  • pressure distrribution tiếng việt là gì ?
  • What is pressure distrribution in english ?