predetermine

predetermine là gì? Ý nghĩa của từ predetermine xác định trước, quyết định trước

  • predetermine là gì ?

  • Ý nghĩa của từ predetermine là gì ?
  • predetermine là gì trong toán học ?
  • predetermine dịch
  • predetermine dictionary
  • predetermine là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ predetermine trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ predetermine trong toán học
  • predetermine tiếng việt là gì ?
  • What is predetermine in english ?