precompression wave

precompression wave là gì? Ý nghĩa của từ precompression wave sóng dự áp (sóng có áp suất trước)

  • precompression wave là gì ?

  • Ý nghĩa của từ precompression wave là gì ?
  • precompression wave là gì trong toán học ?
  • precompression wave dịch
  • precompression wave dictionary
  • precompression wave là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ precompression wave trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ precompression wave trong toán học
  • precompression wave tiếng việt là gì ?
  • What is precompression wave in english ?