precisely

precisely là gì? Ý nghĩa của từ precisely một cách chính xác

  • precisely là gì ?

  • Ý nghĩa của từ precisely là gì ?
  • precisely là gì trong toán học ?
  • precisely dịch
  • precisely dictionary
  • precisely là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ precisely trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ precisely trong toán học
  • precisely tiếng việt là gì ?
  • What is precisely in english ?