pound

pound là gì? Ý nghĩa của từ pound pao (đơn vị đo lượng của Anh)

  • pound là gì ?

  • Ý nghĩa của từ pound là gì ?
  • pound là gì trong toán học ?
  • pound dịch
  • pound dictionary
  • pound là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ pound trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ pound trong toán học
  • pound tiếng việt là gì ?
  • What is pound in english ?