portion

portion là gì? Ý nghĩa của từ portion một phần, một khúc, một đoạn

  • portion là gì ?

  • Ý nghĩa của từ portion là gì ?
  • portion là gì trong toán học ?
  • portion dịch
  • portion dictionary
  • portion là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ portion trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ portion trong toán học
  • portion tiếng việt là gì ?
  • What is portion in english ?