polyhedral

polyhedral là gì? Ý nghĩa của từ polyhedral (thuộc) hình đa diện

  • polyhedral là gì ?

  • Ý nghĩa của từ polyhedral là gì ?
  • polyhedral là gì trong toán học ?
  • polyhedral dịch
  • polyhedral dictionary
  • polyhedral là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ polyhedral trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ polyhedral trong toán học
  • polyhedral tiếng việt là gì ?
  • What is polyhedral in english ?