polarized wave

polarized wave là gì? Ý nghĩa của từ polarized wave sóng phân cực

  • polarized wave là gì ?

  • Ý nghĩa của từ polarized wave là gì ?
  • polarized wave là gì trong toán học ?
  • polarized wave dịch
  • polarized wave dictionary
  • polarized wave là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ polarized wave trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ polarized wave trong toán học
  • polarized wave tiếng việt là gì ?
  • What is polarized wave in english ?