pledge

pledge là gì? Ý nghĩa của từ pledge kt.cầm đồ

  • pledge là gì ?

  • Ý nghĩa của từ pledge là gì ?
  • pledge là gì trong toán học ?
  • pledge dịch
  • pledge dictionary
  • pledge là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ pledge trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ pledge trong toán học
  • pledge tiếng việt là gì ?
  • What is pledge in english ?