planetary

planetary là gì? Ý nghĩa của từ planetary (thuộc) hành tinh

  • planetary là gì ?

  • Ý nghĩa của từ planetary là gì ?
  • planetary là gì trong toán học ?
  • planetary dịch
  • planetary dictionary
  • planetary là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ planetary trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ planetary trong toán học
  • planetary tiếng việt là gì ?
  • What is planetary in english ?