pivotal

pivotal là gì? Ý nghĩa của từ pivotal (thuộc) lõi; trung tâm

  • pivotal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ pivotal là gì ?
  • pivotal là gì trong toán học ?
  • pivotal dịch
  • pivotal dictionary
  • pivotal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ pivotal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ pivotal trong toán học
  • pivotal tiếng việt là gì ?
  • What is pivotal in english ?