pitching moment

pitching moment là gì? Ý nghĩa của từ pitching moment mômen [dọc, lên xuống]

  • pitching moment là gì ?

  • Ý nghĩa của từ pitching moment là gì ?
  • pitching moment là gì trong toán học ?
  • pitching moment dịch
  • pitching moment dictionary
  • pitching moment là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ pitching moment trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ pitching moment trong toán học
  • pitching moment tiếng việt là gì ?
  • What is pitching moment in english ?