phi

phi là gì? Ý nghĩa của từ phi phi (π)

  • phi là gì ?

  • Ý nghĩa của từ phi là gì ?
  • phi là gì trong toán học ?
  • phi dịch
  • phi dictionary
  • phi là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ phi trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ phi trong toán học
  • phi tiếng việt là gì ?
  • What is phi in english ?