phenomenon

phenomenon là gì? Ý nghĩa của từ phenomenon hiện tượng

  • phenomenon là gì ?

  • Ý nghĩa của từ phenomenon là gì ?
  • phenomenon là gì trong toán học ?
  • phenomenon dịch
  • phenomenon dictionary
  • phenomenon là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ phenomenon trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ phenomenon trong toán học
  • phenomenon tiếng việt là gì ?
  • What is phenomenon in english ?