perturbeb

perturbeb là gì? Ý nghĩa của từ perturbeb bị nhiễu loạn

  • perturbeb là gì ?

  • Ý nghĩa của từ perturbeb là gì ?
  • perturbeb là gì trong toán học ?
  • perturbeb dịch
  • perturbeb dictionary
  • perturbeb là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ perturbeb trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ perturbeb trong toán học
  • perturbeb tiếng việt là gì ?
  • What is perturbeb in english ?