perturbation method

perturbation method là gì? Ý nghĩa của từ perturbation method phương pháp nhiễu loạn

  • perturbation method là gì ?

  • Ý nghĩa của từ perturbation method là gì ?
  • perturbation method là gì trong toán học ?
  • perturbation method dịch
  • perturbation method dictionary
  • perturbation method là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ perturbation method trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ perturbation method trong toán học
  • perturbation method tiếng việt là gì ?
  • What is perturbation method in english ?