persistence

persistence là gì? Ý nghĩa của từ persistence sự tiếp tục; quán tính; ổn định

  • persistence là gì ?

  • Ý nghĩa của từ persistence là gì ?
  • persistence là gì trong toán học ?
  • persistence dịch
  • persistence dictionary
  • persistence là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ persistence trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ persistence trong toán học
  • persistence tiếng việt là gì ?
  • What is persistence in english ?