permissible

permissible là gì? Ý nghĩa của từ permissible cho phép được

  • permissible là gì ?

  • Ý nghĩa của từ permissible là gì ?
  • permissible là gì trong toán học ?
  • permissible dịch
  • permissible dictionary
  • permissible là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ permissible trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ permissible trong toán học
  • permissible tiếng việt là gì ?
  • What is permissible in english ?