permanence relation

permanence relation là gì? Ý nghĩa của từ permanence relation log.quan hệ thường trực

  • permanence relation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ permanence relation là gì ?
  • permanence relation là gì trong toán học ?
  • permanence relation dịch
  • permanence relation dictionary
  • permanence relation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ permanence relation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ permanence relation trong toán học
  • permanence relation tiếng việt là gì ?
  • What is permanence relation in english ?