permanence

permanence là gì? Ý nghĩa của từ permanence tính không đổi, tính thường xuyên, tính thường trực

  • permanence là gì ?

  • Ý nghĩa của từ permanence là gì ?
  • permanence là gì trong toán học ?
  • permanence dịch
  • permanence dictionary
  • permanence là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ permanence trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ permanence trong toán học
  • permanence tiếng việt là gì ?
  • What is permanence in english ?