pentaspherical

pentaspherical là gì? Ý nghĩa của từ pentaspherical ngũ cầu

  • pentaspherical là gì ?

  • Ý nghĩa của từ pentaspherical là gì ?
  • pentaspherical là gì trong toán học ?
  • pentaspherical dịch
  • pentaspherical dictionary
  • pentaspherical là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ pentaspherical trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ pentaspherical trong toán học
  • pentaspherical tiếng việt là gì ?
  • What is pentaspherical in english ?