pentagon

pentagon là gì? Ý nghĩa của từ pentagon hình năm cạnh, ngũ giác

  • pentagon là gì ?

  • Ý nghĩa của từ pentagon là gì ?
  • pentagon là gì trong toán học ?
  • pentagon dịch
  • pentagon dictionary
  • pentagon là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ pentagon trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ pentagon trong toán học
  • pentagon tiếng việt là gì ?
  • What is pentagon in english ?