pattern

pattern là gì? Ý nghĩa của từ pattern mẫu; dạng

  • pattern là gì ?

  • Ý nghĩa của từ pattern là gì ?
  • pattern là gì trong toán học ?
  • pattern dịch
  • pattern dictionary
  • pattern là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ pattern trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ pattern trong toán học
  • pattern tiếng việt là gì ?
  • What is pattern in english ?