partly

partly là gì? Ý nghĩa của từ partly từng phần, một phần

  • partly là gì ?

  • Ý nghĩa của từ partly là gì ?
  • partly là gì trong toán học ?
  • partly dịch
  • partly dictionary
  • partly là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ partly trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ partly trong toán học
  • partly tiếng việt là gì ?
  • What is partly in english ?