partial differential equation

partial differential equation là gì? Ý nghĩa của từ partial differential equation phương trình [vi phân riêng, đạo hàm riêng]

  • partial differential equation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ partial differential equation là gì ?
  • partial differential equation là gì trong toán học ?
  • partial differential equation dịch
  • partial differential equation dictionary
  • partial differential equation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ partial differential equation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ partial differential equation trong toán học
  • partial differential equation tiếng việt là gì ?
  • What is partial differential equation in english ?