parametrix

parametrix là gì? Ý nghĩa của từ parametrix gt.parametrix

  • parametrix là gì ?

  • Ý nghĩa của từ parametrix là gì ?
  • parametrix là gì trong toán học ?
  • parametrix dịch
  • parametrix dictionary
  • parametrix là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ parametrix trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ parametrix trong toán học
  • parametrix tiếng việt là gì ?
  • What is parametrix in english ?