parametric surface

parametric surface là gì? Ý nghĩa của từ parametric surface mặt tham số

  • parametric surface là gì ?

  • Ý nghĩa của từ parametric surface là gì ?
  • parametric surface là gì trong toán học ?
  • parametric surface dịch
  • parametric surface dictionary
  • parametric surface là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ parametric surface trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ parametric surface trong toán học
  • parametric surface tiếng việt là gì ?
  • What is parametric surface in english ?