parametric

parametric là gì? Ý nghĩa của từ parametric (thuộc) tham số

  • parametric là gì ?

  • Ý nghĩa của từ parametric là gì ?
  • parametric là gì trong toán học ?
  • parametric dịch
  • parametric dictionary
  • parametric là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ parametric trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ parametric trong toán học
  • parametric tiếng việt là gì ?
  • What is parametric in english ?