parametric curve

parametric curve là gì? Ý nghĩa của từ parametric curve đường tham số

  • parametric curve là gì ?

  • Ý nghĩa của từ parametric curve là gì ?
  • parametric curve là gì trong toán học ?
  • parametric curve dịch
  • parametric curve dictionary
  • parametric curve là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ parametric curve trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ parametric curve trong toán học
  • parametric curve tiếng việt là gì ?
  • What is parametric curve in english ?