parameter of distribution

parameter of distribution là gì? Ý nghĩa của từ parameter of distribution tham số phân phối

  • parameter of distribution là gì ?

  • Ý nghĩa của từ parameter of distribution là gì ?
  • parameter of distribution là gì trong toán học ?
  • parameter of distribution dịch
  • parameter of distribution dictionary
  • parameter of distribution là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ parameter of distribution trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ parameter of distribution trong toán học
  • parameter of distribution tiếng việt là gì ?
  • What is parameter of distribution in english ?