paraboloidal coordinates

paraboloidal coordinates là gì? Ý nghĩa của từ paraboloidal coordinates toạ độ paraboloiđan

  • paraboloidal coordinates là gì ?

  • Ý nghĩa của từ paraboloidal coordinates là gì ?
  • paraboloidal coordinates là gì trong toán học ?
  • paraboloidal coordinates dịch
  • paraboloidal coordinates dictionary
  • paraboloidal coordinates là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ paraboloidal coordinates trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ paraboloidal coordinates trong toán học
  • paraboloidal coordinates tiếng việt là gì ?
  • What is paraboloidal coordinates in english ?