parabolical

parabolical là gì? Ý nghĩa của từ parabolical parabolic (thuộc) parabôn

  • parabolical là gì ?

  • Ý nghĩa của từ parabolical là gì ?
  • parabolical là gì trong toán học ?
  • parabolical dịch
  • parabolical dictionary
  • parabolical là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ parabolical trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ parabolical trong toán học
  • parabolical tiếng việt là gì ?
  • What is parabolical in english ?