parabolical curve

parabolical curve là gì? Ý nghĩa của từ parabolical curve đường parabolic

  • parabolical curve là gì ?

  • Ý nghĩa của từ parabolical curve là gì ?
  • parabolical curve là gì trong toán học ?
  • parabolical curve dịch
  • parabolical curve dictionary
  • parabolical curve là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ parabolical curve trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ parabolical curve trong toán học
  • parabolical curve tiếng việt là gì ?
  • What is parabolical curve in english ?