parabolic space

parabolic space là gì? Ý nghĩa của từ parabolic space không gian parabolic

  • parabolic space là gì ?

  • Ý nghĩa của từ parabolic space là gì ?
  • parabolic space là gì trong toán học ?
  • parabolic space dịch
  • parabolic space dictionary
  • parabolic space là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ parabolic space trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ parabolic space trong toán học
  • parabolic space tiếng việt là gì ?
  • What is parabolic space in english ?