overstrain

overstrain là gì? Ý nghĩa của từ overstrain sự căng quá mức

  • overstrain là gì ?

  • Ý nghĩa của từ overstrain là gì ?
  • overstrain là gì trong toán học ?
  • overstrain dịch
  • overstrain dictionary
  • overstrain là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ overstrain trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ overstrain trong toán học
  • overstrain tiếng việt là gì ?
  • What is overstrain in english ?