outtrigger

outtrigger là gì? Ý nghĩa của từ outtrigger dầm côngxôn, dầm hẵng

  • outtrigger là gì ?

  • Ý nghĩa của từ outtrigger là gì ?
  • outtrigger là gì trong toán học ?
  • outtrigger dịch
  • outtrigger dictionary
  • outtrigger là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ outtrigger trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ outtrigger trong toán học
  • outtrigger tiếng việt là gì ?
  • What is outtrigger in english ?