oscillogram

oscillogram là gì? Ý nghĩa của từ oscillogram vl.biểu đồ dao động, hình sóng điện

  • oscillogram là gì ?

  • Ý nghĩa của từ oscillogram là gì ?
  • oscillogram là gì trong toán học ?
  • oscillogram dịch
  • oscillogram dictionary
  • oscillogram là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ oscillogram trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ oscillogram trong toán học
  • oscillogram tiếng việt là gì ?
  • What is oscillogram in english ?