orthonormal polynomial

orthonormal polynomial là gì? Ý nghĩa của từ orthonormal polynomial đa thức trực chuẩn

  • orthonormal polynomial là gì ?

  • Ý nghĩa của từ orthonormal polynomial là gì ?
  • orthonormal polynomial là gì trong toán học ?
  • orthonormal polynomial dịch
  • orthonormal polynomial dictionary
  • orthonormal polynomial là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ orthonormal polynomial trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ orthonormal polynomial trong toán học
  • orthonormal polynomial tiếng việt là gì ?
  • What is orthonormal polynomial in english ?